Τηλ: +30 210-6009040 | Φαξ: +30 210-6009091

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία (ΦΕΚ /Β/ 1186/2003) όλα τα Ανυψωτικά Μηχανήματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχικό και περιοδικό έλεγχο καταλληλότητας, ο οποίος θα πρέπει να διενεργείται από διαπιστευμένο Φορέα Επιθεώρησης.

Ως ανυψωτικό μηχάνημα νοείται «κάθε μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων ανηρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης».

Τέτοια μηχανήματα είναι μεταξύ άλλων: αυτοκινούμενοι γερανοί, οικοδομικοί γερανοί, γερανογέφυρες, περονοφόρα (κλαρκ), αντλίες σκυροδέματος, γερανοί επί οχημάτων, αναβατόρια φορτίων κ.α.

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία ο προσδιορισμός της περιοδικότητας των ελέγχων άπτεται της κατηγορίας επικινδυνότητας στην οποία βάσει της παραπάνω νομοθεσίας έχει ενταχθεί το κάθε μηχάνημα:

Πίνακας με κατηγορίες επικινδυνότητας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
Υψηλή 1
 • Γερανοί που λειτουργούν πλησίον θαλάσσης
 • Οικοδομικοί γερανοί
 • Γερανοί που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά με μέγιστη ανυψωτική ικανότητα ≥2tn
 • Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ≥5tn
12 μήνες
Υψηλή 2
 • Ανυψωτικά μηχανήματα στα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή από ύψος άνω των τριών μέτρων
 • Γερανοί που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά με μέγιστη ανυψωτική ικανότητα <2tn
 • Μηχανήματα έργων (γερανοί, καλαθοφόρα, εκσκαφείς κ.α.)
 • Γερνανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας έως 5tn
24 μήνες
Μεσαία
 • Περονοφόρα
 • Αναβατόρια
 • Αντλίες σκυροδέματος
 • Ανυψωτικές γέφυρες
30 μήνες
Χαμηλή
 • Γερανοί μετακίνησης οχημάτων
 • Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης
60 μήνες

Όπου στον παραπάνω πίνακα γίνεται αναφορά σε έλεγχο τύπου ΑΑ, αυτός αφορά τον πρώτο έλεγχο που υποβάλλεται το μηχάνημα και περιλαμβάνει την ανασκόπηση του τεχνικού φακέλου του μηχανήματος, οπτικό και λειτουργικό έλεγχο, καθώς επίσης και έλεγχο με βάρη, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ανυψωτική ικανότητα.

Ο έλεγχος τύπου Β αφορά την ανασκόπηση των στοιχείων συντήρησης του μηχανήματος, καθώς επίσης και τον οπτικό και λειτουργικό έλεγχο.

Ο περιοδικός έλεγχος τύπου Α αφορά την ανασκόπηση των στοιχείων συντήρησης του μηχανήματος, οπτικό και λειτουργικό έλεγχο, καθώς επίσης και έλεγχο με βάρη, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ανυψωτική ικανότητα.

Ο έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε από έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο είναι δηλωμένο στο σύστημα διαπίστευσης του Φορέα που εκδίδει το Πιστοποιητικό, ενώ θα πρέπει να καλύπτει αποδεδειγμένα τα οριζόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία ακαδημαϊκά προσόντα.

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΟΥΝΤΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

H ΜΟΥΝΤΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πραγματοποιεί Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις καλύπτοντας μεγάλο εύρος βιομηχανικών προϊόντων και εξοπλισμού.

Επικοινωνία

 • +30 210-6009040

 • +30 210-6009091

 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημαντικοί φορείς

Design & development by Web Intelligence