Τηλ: +30 210-6009040 | Φαξ: +30 210-6009091

Συμμόρφωση εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ (πρώην 97/23/ΕΚ) για τον εξοπλισμό υπό πίεση, αποτελεί και στην Ελλάδα, νομοθετική απαίτηση.

Μεταξύ άλλων σύμφωνα με αυτή:

«Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης εξοπλισμού υπό πίεση και συγκροτημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS άνω των 0,5 bar»

Και επίσης

«ο εξοπλισμός υπό πίεση και τα συγκροτήματα διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται σωστά και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται».

Βασικός σκοπός της Νομοθεσίας είναι να αποδεικνύεται η ασφαλής χρήση ενός προϊόντος που θα λειτουργεί υπό συνθήκες πίεσης:

Ως εξοπλισμός υπό πίεση βάσει της οδηγίας μπορεί να χαρακτηριστεί:

Βιομηχανικές βάνες, αεροφυλάκια, συστήματα σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε παραγωγικές διαδικασίες (process piping), εναλλάκτες, λέβητες, δεξαμενές υγραερίου κ.α.

Η συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της PED αποδεικνύεται με τη σήμανση CE που οφείλουν να φέρουν οι εν λόγω εξοπλισμοί και διατάξεις. Η Πιστοποίηση μπορεί να γίνει αναλόγως την κρισιμότητα είτε από τον ίδιο κατασκευαστή, είτε από Κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέα (Notified Body- NoBo), ο οποίος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από ανεξάρτητη αρχή διαπίστευσης. Στην Ελλάδα, αρμόδιο όργανο για την διαπίστευση είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Η MOODY HELLAS ως Κοινοποιημένος Οργανισμός Πιστοποίησης (αριθμός αναγνώρισης: 0656) έχει εκδώσει πάνω από 1000 Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης.

ΜΟΥΝΤΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

H ΜΟΥΝΤΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πραγματοποιεί Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις καλύπτοντας μεγάλο εύρος βιομηχανικών προϊόντων και εξοπλισμού.

Επικοινωνία

  • +30 210-6009040

  • +30 210-6009091

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημαντικοί φορείς

Design & development by Web Intelligence